Zarządzanie tymczasowe

W biznesie zdarzają się sytuacje nieprzewidziane i w dodatku takie, które wymagają natychmiastowego działania lub mówiąc dokładniej przeciwdziałania.

 

Sytuacje takie wymagają przejęcia pełnej kontroli nad kluczowymi kompetencjami w firmie po to, aby uniemożliwić i przeciwdziałać niepożądanym zamiarom i ograniczyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. 

 

Co w tej materii możemy dla Państwa zrobić?

 

Działać osobiście na podstawie Państwa pełnomocnictwa lub wspomagać doradczo w zakresie podjęcia niezbędnych działań i czynności minimalizujących ryzyko oraz, po ustabilizowaniu sytuacji, podjąć działania naprawcze.

SŁAWOMIR
BOHDZIEWICZ
usługi zarządzania i doradztwa

Telefon
+48 604 158 655

E-mail
slawek@bohdziewicz.pl