W czym możemy Ci pomóc?

Przez prawie 25 lat pracy i działalności nabyłem nieocenione doświadczenie i to zarówno te zawodowe jak i życiowe.

 

W okresie tym funkcjonowałem w różnych branżach i w różnorodnych sytuacjach rynkowych, często o charakterze kryzysowym lub wymagających dużych zmian. Z punktu widzenia zarządzania jestem przede wszystkim zwolennikiem niekończących się procesów zmian, wprowadzania inicjatyw poszukających nisz rynkowych oraz dywersyfikacji jako jedynego dostępnego narzędzia na istniejąca niepewność i ryzyko na rynku.

czytaj więcej

SŁAWOMIR
BOHDZIEWICZ
usługi zarządzania i doradztwa

Telefon
+48 604 158 655

E-mail
slawek@bohdziewicz.pl