Plan restrukturyzacji

Wiemy, jak różnych odbiorców posiada plan restrukturyzacji i jak do każdego z nich dotrzeć.

 

Plan restrukturyzacji budujemy na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, psychologicznej i prawnej. Za sukces stawimy sobie nie tylko osiągnięcie formalne układu z wierzycielami, ale wypracowanie kompromisu realnego do zrealizowania.

 

Co w tej materii możemy dla Państwa zrobić?

 

Określić scenariusze restrukturyzacji będące podstawą do negocjacji przyszłych relacji z wierzycielami  

SŁAWOMIR
BOHDZIEWICZ
usługi zarządzania i doradztwa

Telefon
+48 604 158 655

E-mail
slawek@bohdziewicz.pl