sławomir bohdziewicz

Przez prawie 25 lat pracy i działalności nabyłem nieocenione doświadczenie i to zarówno te zawodowe jak i życiowe.

 

W okresie tym funkcjonowałem w różnych branżach i w różnorodnych sytuacjach rynkowych, często o charakterze kryzysowym lub wymagających dużych zmian. Z punktu widzenia zarządzania jestem przede wszystkim zwolennikiem niekończących się procesów zmian, wprowadzania inicjatyw poszukających nisz rynkowych oraz dywersyfikacji jako jedynego dostępnego narzędzia na istniejąca niepewność i ryzyko na rynku.

 

 

Od 2002 r. prowadzę działalność konsultingową w zakresie restrukturyzacji, wsparcia procesów sprzedaży/nabycia przedsiębiorstw oraz wycen aktywów, w tym wartości niematerialnych.

 

Moja aktywność zawodowa skoncentrowana jest na płaszczyznach wymagających jednocześnie kompetencji i doświadczenia w zakresie ekonomii i prawa, w szczególności procedowania trudnych aspektów ekonomicznych w procedurach prawnych. Doświadczenie nabywałem pracując i współpracując z ludźmi, którzy byli przywódcami i mieli wizje, które powodowały, że całe zespoły podążały na nowe obszary działalności i wiedzy.

 

SŁAWOMIR
BOHDZIEWICZ
usługi zarządzania i doradztwa

Telefon
+48 604 158 655

E-mail
slawek@bohdziewicz.pl