Wycena wartości niematerialnych i podmiotów

Tak jak wszyscy intuicyjnie czujemy wartość pieniądza w czasie w taki sam sposób rozpoznajemy wartości niematerialne.

 

Jednakże, o ile nie mamy problemów ze skwantyfikowaniem wartości przepływów pieniężnych to wycena wartości niematerialnych nastręcza problemy i wątpliwości. Nikt nie kwestionuje istnienia i znaczenia wartości niematerialnych, ale niemal każdy ma problem ze wskazaniem ich wartości.

 

W strukturze aktywów coraz większą wagę odgrywają wartości niematerialne, dlatego ich prawidłowa ocena (wycena) jest niezmiernie ważna przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Patenty, licencje, sieci dystrybucji, znaki towarowe, zasoby ludzkie to tylko niektóre z wartości niematerialnych, z jakimi możemy mieć do czynienia i o których niewiele możemy się dowiedzieć z systemu rachunkowości.

 

Co w tej materii możemy dla Państwa zrobić?

 

Przeprowadzić przegląd Państwa aktywów pod względem identyfikacji ukrytych wartości niematerialnych oraz wyceny poszczególnych składników wartości niematerialnych.

SŁAWOMIR
BOHDZIEWICZ
usługi zarządzania i doradztwa

Telefon
+48 604 158 655

E-mail
slawek@bohdziewicz.pl